• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kategorie

Podlicznik ogrodowy

Regulamin rozliczeń wodomierzy służących do pomiaru wody bezpowrotnie straconej 
w PWiK Sp. z o. o. w Rybniku.
 
 
 1. Przedsiębiorstwo będzie dokonywało rozliczenia za dostawę wody bezpowrotnie zużytej na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego jako podlicznik i służącego do:
 1. utrzymania terenów zielonych w okresie kwiecień – wrzesień,
 2. celów produkcyjnych, budowlanych, rolniczych, hodowlanych - przez cały rok.
 
Uwaga!
Zużycia wody na podliczniku winny być podawane w miesiącu, w którym miał zużycie pobór wody bezpowrotnie straconej.
W przypadku nie podania zużyć w danym miesiącu przyjmuje się zużycie 0.
Wysokość wskazań podlicznika w danym miesiącu rozliczeniowym nie może przekroczyć zużycia na wodomierzu głównym.
 1. Wskazania podlicznika będą podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do kanalizacji PWiK w danym miesiącu rozliczeniowym.
 2. Wskazania wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody stanowią podstawę do rozliczeń tylko w przypadku, gdy wodomierz posiada nienaruszoną plombę oraz ważną cechę legalizacyjną.
 3. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania wody zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez podlicznik nastąpi w szczególności w przypadku:
 1. stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach,
 2. uszkodzenia wodomierza, modułu radiowego, plomb lub cech legalizacyjnych,
 3. dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.
 
 1. Woda bezpowrotnie stracona może być rozliczana za pomocą:
 1. wodomierzy odczytywanych tradycyjnie (optycznie) będących w okresie legalizacji,
 2. odczytywanych drogą radiową równocześnie z odczytem wodomierza głównego.
W przypadku podpunktu a) odczyt dokonywany jest przez Klienta osobiście i podawany:
 • poprzez wypełnienie formularza (otwórz formularz) na stronie internetowej PWiK - zakładka zgłaszanie stanu podlicznika ogrodowego,
 • e-mailowo na adres bok@pwik-rybnik.pl,
 • telefonicznie dzwoniąc pod numer 32 4328083(4),
 • przez EBOK,
 • osobiście w biurze Obsługi PWiK.
Informacja o stanie podlicznika winna być podawana najpóźniej w dniu dokonywania odczytów wodomierzy w danej dzielnicy. Data odczytu zamieszczona jest na fakturze w pozycji data sprzedaży i jest w każdym miesiącu zbliżona w zależności od układu kalendarza .
W przypadku podpunktu b) odczyt wykonywany jest przez Przedsiębiorstwo razem z odczytem wodomierza głównego.