• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będącym podatnikiem VAT

i posiadającym numer identyfikacji NIP: 642-26-64-990.

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia ich na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej w związku wypełnieniem obowiązków ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w obsłudze BIP

 

5) Okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych. W przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów, w jakich podmiot publiczny je przetwarza.

 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

8) prezentacja danych osobowych jest obligatoryjna z tytułu wypełnienia obowiązków prawa