• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kategorie

Procedura likwidacji przyłącza

Obsługa klienta

Procedura likwidacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego


Likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego odbywa się tylko na pisemny wniosek właściciela nieruchomości.
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis KW) i informacje o stanie wodomierza, by rozliczyć ostatecznie należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.
Likwidacja przyłącza polega na zdemontowaniu instalacji, czyli fizycznej likwidacji podłączenia. 
Ponowne korzystanie z usług możliwe jest tylko po spełnieniu przez Klienta warunków przewidzianych dla wykonania nowych podłączeń, tj. od uzyskania warunków technicznych aż do odbioru technicznego nowego przyłącza.