• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kategorie

Ekspertyza wodomierza

Reklamacja wskazań wodomierza

 W przypadku gdy klient ma wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza to przysługuje mu prawo do złożenia pisemnego wniosku - zlecenia dokonania ekspertyzy wodomierza ( sprawdzenia przez Urząd Miar i Wag). 
Wodomierz w uzgodnionym terminie jest demontowany z przyłącza wodociągowego (wymieniany na inny) przez monterów PWiK, umieszczany w specjalnym opakowaniu zabezpieczającym, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar.
Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza.
Po przeprowadzonym badaniu Urząd Miar wydaje "Świadectwo ekspertyzy", w którym podaje wyniki sprawdzenia.
Gdy wyniki sprawdzenia nie wykażą zawyżania wskazań na niekorzyść odbiorcy, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca (zlecający).

Formularz zlecenia ekspertyzy: