• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kategorie

Reklamacje

Reklamacje

 • Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługi świadczone przez PWiK.
 • Reklamacje można złożyć w siedzibie Spółki, przesłać listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Odbiorca może reklamować prawidłowość naliczenia należności wykazanych na fakturze. 
 • Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 • W wypadku powstania nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy, zwraca w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
 • Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od udokumentowanej daty wpływu.

 

Zgłaszanie reklamacji:
1. zgłoszenie błędów w fakturowaniu za wodę i ścieki
2. zgłoszenie dostawy wody o pogorszonej jakości
3. zgłaszanie reklamacji w zakresie wykonanych przez PWIK usług pozostałych
4. ekspertyza wodomierza