• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kategorie

Usługi pozostałe

Obsługa klienta
Usługi pozostałe


1.Wywóz nieczystości wozami asenizacyjnymi.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku świadczy usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych na terenie działalności Spółki. Zgodnie z obowiązującym cennikiem usług koszt wywozu wynosi: 233,- zł netto za kurs.  
W celu skorzystania z usługi należy zawrzeć z PWiK Rybnik umowę, w której określona zostanie częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych. 
Informacji na temat usługi udziela Biuro Obsługi Klienta, tel. 324328084

Uwaga!
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku uprzejmie przypomina, iż w celu umożliwienia służbom przedsiębiorstwa prawidłowej realizacji usługi wywozu nieczystości płynnych obowiązkiem zlecającego jest :
• zapewnienie należytego dojazdu do osadnika (utwardzona nawierzchnia)
• pracownik realizujący usługę musi mieć możliwość bezpiecznego i swobodnego otwarcia pokrywy osadnika w sytuacji, gdy Klient nie jest w stanie sam wykonać powyższej czynności.
W przypadku niespełnienia powyższych wymogów usługa nie może być zrealizowana, a PWiK będzie zmuszone obciążyć zleceniodawcę z tytułu dojazdu do Klienta. 
 2.Analiza laboratoryjna wody i ścieków.
Cennik typów analiz: - [patrz cennik usług]

Zlecenie wykonania analizy laboratoryjnej - [pobierz]

Informacje na temat usług można uzyskać pod numerem telefonu:
- 032/4328000 – stanowisko nr 4
 
Kontakt z Laboratorium: 032/4226460 – Kierownik Marzena Bernacka.

3.Inspekcja telewizyjna kanalizacji sanitarnej 
– kontakt nr 032/4328000 stanowisko nr 2 

4.Lokalizacja awarii sieci wodociągowej 
– kontakt nr 032/4328000 stanowisko nr 2

5.Pełnienie nadzoru branżowego 
– kontakt nr 032/4328000 stanowisko nr 1