Oferty zawierające CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres Przedsiębiorstwa lub pocztą elektroniczną na adres: mziolko@pwik-rybnik.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferty powinny zawierać klauzulę:
"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji"

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nie odsyłamy nadesłanych dokumentów. Kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję.

Adres korespondencyjny:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik

 

Aktualnie brak ofert pracy.

 

Szanowni Państwo

 Z przyjemnością informujemy, że PWiK Sp .zo.o. w Rybniku wznowiła prowadzenie rekrutacji do naszej Organizacji. Troszcząc się o zdrowie naszych pracowników oraz kandydatów, rozmowy rekrutacyjne będą odbywały się w formie rekrutacji online (m.in. za pomocą wideokonferencji, aplikacji WhatApp itp. ) ,rekrutacji telefonicznej lub w formie tradycyjnej . O wyborze konkretnej formy rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub w rozmowie telefonicznej . Jest to wyrazem naszej dbałości o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo oraz komfort wejścia do Organizacji. Jeżeli rekrutacja odbywać się będzie w tradycyjnej formie - kandydaci otrzymają Instrukcje dotyczące obowiązujących w firmie norm bezpieczeństwa i standardów sanitarnych . Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostaną udostępnione środki do dezynfekcji rąk oraz inne środki ochron.

 

Część informacyjna

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Rybnik przy ul. Pod Lasem 62

 

2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

telefon: (0-32) 43 28 089

e-mail: iod@pwik-rybnik.pl

 

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 

4)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji

 

5)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

6)posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

 

7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

8)podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne