• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kategorie

Nowy odbiorca

 Do zawarcia umowy z nowym odbiorcą niezbędne są następujące dokumenty:

1. Informacja o numerze księgi wieczystej nieruchomości, umowa najmu lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
2. W przypadku przyłącza wodociągowego - Uzgodniony w Urzędzie Miasta projekt przyłącza wodociągowego lub plan sytuacyjny zatwierdzony przez PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.
3. Zlecenie wykonania włączenia do urządzenia wod.-kan.
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - [pobierz]