Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług świadczonych przez PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku na terenie gmin Rybnik, Jejkowice i Gaszowice, które obowiązują od 7 września 2021 do 6 września 2024 r.

Prosimy zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami, które znajdują się w poniższym pliku do pobrania.