• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Struktura własności i majątek

Biuletyn Informacji Publicznej
Struktura własności i majątek


Gmina Miasta Rybnik 
1 187 117 udziałów o łącznej wartości 593 558 500,00 zł. 

Gmina Gaszowice 
9 304 udziałów o łącznej wartości 4 652 000,00 zł 

Gmina Jejkowice
3 280 udziałów o łącznej wartości 1 640 000,00 zł


Majątek
Aktywa trwałe Spółki na dzień 31.12.2021 r. wynoszą: 554.832.060,40 zł w tym: rzeczowe aktywa trwałe: 481.826.009,67 zł.
a) grunty 4.118.759,07 zł
b) budynki i lokale 455.372.096,96 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny 9.994.107,52 zł
d) środki transportu 2.105.114,25 zł
e) inne środki trwałe 401.019,20 zł
f) środki trwałe w budowie 9.834.912,67 zł
 
Kapitał zakładowy
599 850 500,00 zł

Struktura procentowego rozkładu udziałów Spółki
 
Miasto Rybnik 98,95%
Gmina Gaszowice 0,78%
Gmina Jejkowice 0,27%