Innowacyjność rybnickich wodociągów elementem strategicznego rozwoju technologii na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Działalność PWiK Sp. z o.o. w Rybniku to przede wszystkim zaopatrywanie mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw w wodę oraz  oczyszczanie ścieków.  

 „Sięgnij po orzeźwienie” w wodomacie

Wdrażane innowacyjne technologie przede wszystkim mają służyć mieszkańcom – z myślą o nich powstał wodomat uruchomiony do użytku w 2015 roku. Ten bezobsługowy sklepik z wodą jest dostępny dla rybniczan od wiosny do jesieni na ul. Skłodowskiej-Curie.

Urządzenie podłączone do sieci wodociągowej umożliwia skosztowanie rybnickiej kranówki wprost z pierwszego własnego ujęcia PWiK Rybnik na ulicy Tęczowej.

 

Monitoring sieci

Sieć wodociągowa o długości blisko 1200 km wymaga inwestycji i remontów. Jednak nie tylko tak rybniccy wodociągowcy utrzymują sieć w ciągłej sprawności tak, aby mieszkańcy Rybnika, instytucje i przedsiębiorstwa miały zagwarantowany dostęp do nieprzerwanych dostaw wody o wysokiej jakości.

Opracowany wspólnie z Politechniką Śląską w Gliwicach i wdrożony w Spółce Zintegrowany inteligentny system monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów na terenie działalności PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku pozwala na monitorowanie on-line infrastruktury wod. i daje możliwość:

  • aktywnej kontroli wycieków i minimalizowania strat wody (obecnie: 3,30%

w skali roku 2021)

  • zarządzania cieśnieniem w sieci,
  • szybkiej naprawy oraz
  • trafnej kwalifikacji odcinków sieci celem modernizacji.

 

Dywersyfikacja dostaw wody

 

Kolejnym przykładem  zaawansowanej technologii jest ultrafiltracja membranowa umożliwiająca przefiltrowanie 90 m3 wody na godzinę zastosowana w wybudowanej w 2018 roku Stacji Uzdatniania Wody w Rybniku-Boguszowicach na ulicy Rajskiej.  Dzięki kolejnemu – obok studni na ulicy Tęczowej w centrum miasta - własnemu ujęciu wody na ulicy Rajskiej -  Spółka wzmocniła bezpieczeństwo dostaw wody dla Miasta Rybnika. 

Społecznie odpowiedzialni.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu to element dbałości rybnickich wodociągów o środowisko naturalne – ochronę wodnych zasobów Ziemi zgodnie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego.

Od lat rybnickie wodociągi edukują dzieci i dorosłych w toku kampanii informacyjnych i ekologicznych, dzięki którym można przekonać się zaletach picia wody kranowej. Rybniccy wodociągowcy zachęcają do picia kranówki w kampaniach „Jest kran – jest fun”, „Kranówka nie gryzie” oraz przez zabawę – gra mobilna „Wpław po skarb”.

Nie można zapominać również o właściwym użytkowaniu sieci kanalizacyjnej – ścieżka edukacyjna na rybnickiej oczyszczalni, e-lekcje dla uczniów rybnickich podstawówek oraz kolejne konkursy o tematyce ekologicznej mają na celu wzrost świadomości ekologicznej rybniczan, co jest szczególnie ważne w kontekście zmian klimatycznych i pogłębiania się suszy hydrologicznej.