Stały numer konta na fakturach PWiK Rybnik

Zgodnie z zapowiedziami, klienci Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku nie będą musieli zmieniać numeru konta przy opłacaniu rachunków za wodę i kanalizację. Wprowadzenie indywidualnego numeru konta nastąpi do końca lutego br., a rachunki dotyczące usług świadczonych przez PWiK Rybnik za miesiąc luty będą już posiadać stały numer, który nie będzie się zmieniał wraz z kolejnymi fakturami wystawianymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku.

Z uwagi na powyższą zmianę uprzejmie prosimy, aby w tytule przelewu wpisywać numer faktury, na poczet której realizowana jest płatność, co usprawni zaksięgowanie Państwa wpłaty.

Jednocześnie zachęcamy naszych klientów do zmiany sposobu dostarczania faktur, z papierowej na ekologiczną i wygodną e-fakturę. Przejście na formę elektronicznego dokumentu rozliczeniowego daje oszczędności dla klientów.