Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku informuje, że od dnia 1 sierpnia 2024 roku zmieniają się godziny pracy Biura Obsługi Klienta, które będzie czynne:

od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00,

w czwartki od godziny 7.00 do 18.00,

w piątki od godziny 7.00 do 13.00.

Nasze Biuro prowadzi kompleksową obsługę Klientów Spółki w zakresie realizacji procesu budowy podłączeń do sieci wod.-kan., zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, rozliczania należności oraz świadczenia usług dodatkowych.

Zapraszamy do odwiedzenia BOK lub do kontaktu telefonicznego ( tel. 32 43 280 00) lub mailowego (bok@pwik-rybnik.pl).