Przed nami coraz więcej upalnych dni, podczas których szukać będziemy ochłody nad wodą - na kąpieliskach miejskich, nad rzeką, czy w ramach własnych basenów ogrodowych. Planujesz napełnić swój przydomowy basen wodą? Zapoznaj się z ważnymi zasadami, które mają wpływ na racjonalne gospodarowanie wodą i dostępność wody dla wszystkich użytkowników. Wzmożony pobór wody w okresie upałów związany z napełnianiem basenów wodą oraz podlewaniem ogrodu może bowiem powodować zakłócenia w jej dostawach, pogorszenie jakości oraz czasowe obniżenie ciśnienia w sieci.

? O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

• aby zmniejszyć obciążenie sieci wodociągowej napełniaj basen wodą w godzinach od 23:00 do 4:00,

• wypełniając basen wodą, korzystaj z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku,

• wpuszczaj wodę do basenu umiarkowanym strumieniem wody,

• do podlewania ogrodu również wybierz godziny wieczorne, skorzystają na tym zarówno rośliny, jak i pozostali użytkownicy sieci wodociągowej..