W związku z rozszerzającą się pandemią wirusa SARS-CoV-2 przypominamy o zaleceniach w zakresie korzystania z urządzeń sanitarnych w Państwa domach, firmach i instytucjach.

Ze względu na zwiększoną ilość odpadów, w tym między innymi antybakteryjnych chusteczek nawilżanych, przypominamy o niewrzucaniu do toalety środków higieny osobistej za wyjątkiem papieru toaletowego. Zatory sieci kanalizacyjnej mogą być niebezpieczne!