O jakości wody świadczą prawidłowe parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zgodnie z przepisami wodociągi odpowiadają za jakość dostarczanej wody do wodomierza głównego, jednak za jakość wody w instalacji wewnętrznej tzn. wewnątrz budynku odpowiada już jego właściciel. Co może mieć wpływ na pogorszenie się jakości wody w kranie? Jak zadbać o to była ona najlepsza? Zachęcamy do zapoznania się z informacją, która daje odpowiedź na te pytania. 

 

Jakie mogą być powody pogorszenia się jakości wody w instalacji wewnętrznej?

- przepływ wody użytej w innych instalacjach np. klimatyzacji

- zastój wody w instalacji

- nieodpowiednie materiały i filtry

- brak konserwacji i korozja instalacji

- nieprawidłowa rozbudowa lub wymiana instalacji

 

Jak zadbać o jakość wody?

- kontroluj stan techniczny instalacji w całym budynku

- czyść perlatory oraz baterie kuchenne i łazienkowe

- usuwaj nieszczelności w obrębie kranów

- regularnie czyść i wymieniaj filtry (jeśli używasz)

- zastosuj izolację termiczną instalacji wody ciepłej

- zadbaj o odpowiednią odległość pomiędzy przewodami wody zimnej i ciepłej

 

Jednocześnie przypominamy, iż PWiK nie usuwa awarii powstałych na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku.