• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, Rybnik

Napisz do nas: pwik@pwik-rybnik.pl

Biuro Obsługi Klienta: (32) 43 28 000

 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Laboratorium

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej>>>>tabela

 

 

Wyniki analiz próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej
Miejsce pobrania próbki

Orzepowice

Jejkowice

Biertułtowy

Centrum

Nowiny Wartość dopuszczalna *
Energetyków

Niewiadomska

Kwiatowa Tęczowa

Budowlanych

Data poboru próbki 22.02.2021 22.02.2021 22.02.2021 23.02.2021 24.02.2021
Symbol Z Z Z

SUW

Z
Analiza fizyko-chemiczna
Parametr/jednostka          
Zapach/smak A/A A/A A/A A/A A/A akceptowalny
Przewodność [μS/cm]

143,8

173,1 141,0 557,0 144,8 2500
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,46 7,24 7,19 6,52 7,28 6,5-9,5
Barwa [mg Pt/l]

4,3

5,5

5,2 3,8 1,3 15
Mętność [NTU] 0,261 0,766 0,390 0,673 0,233 1
Żelazo [μg Fe/l] 90 150 180 80 100 200
Mangan [μg Mn/l]

40

23 10 12 7 50
Twardość [mmol Ca+Mg/l] 2,08 1,58 1,22 2,70 1,18 0,6-5,0
Chlor wolny [mg Cl2/l] 0,007 0,008 0,0 0,03 0,07 0,3
Amoniak [mg NH4/l] 0,06 0,05

0,02

0,08

0,04 0,5
Azotyny [mg NO2/l] 0,045

0,040

0,040 0,027 0,028 0,5
Glin [μg Al/l] <50

27

20 48 44 200
Analiza bakteriologiczna
Bakterie grupy coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0
Bakterie Escherichia coli w 100 ml próbki [jtk] 0 0 0 0 0 0
Ogólna liczba bakterii w 22ºC w 1 ml próbki po 72h [jtk] 35 3 0 NB NB 200

 

Opis symboli i odnośników:  
SPC - stały punkt czerpalny 
KR - punkt harmonogramowy 
HY - hydrofornia 
Z - zasilanie - sieć magistralna  
 
jtk - jednostka tworząca kolonię 
NW - nie wykryto 
NB - nie badano 
 
* zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)